Hvad er Sangglad Mini?

Sangens Hus er med støtte fra Nordea-fonden gået sammen med sangkraftcentrene og 13 kommuner om at tage et medansvar for den gode start på livet gennem sang. Med et samlet budget på 28 mio. kr. lancerer Sangens Hus nu projektet Sangglad Mini, et samarbejde med 300 dagplejer og 60 vuggestuer om at blive Sangglade dagtilbud. Som en del af Sangglad Mini udvikler Sangens Hus konceptet Sangglad Familie i 20 kommuner og afholder Små Synger Sammen Dag årligt.

Sangglad Mini er for vuggestuer og dagplejer, der ønsker at give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag. Sangglad Mini er et udviklingsforløb for det samlede dagtilbud og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med. Det helt overordnede mål med Sangglad Mini er, at sangen skal bidrage til en god start på livet. Det er der forskningsmæssigt belæg for at den kan, når sang og det at synge sammen er en del af børnenes og de voksnes fælles hverdag.

Sangglad Mini er for de 0-3-årige og deres voksne

En god start på livet med sang

De første 1000 dage af et barns liv er afgørende for et barns udvikling og trivsel. Sang er den direkte vej til at skabe tryghed, samhørighed og vise omsorg. Når vi synger eller bliver sunget for, oplever vi tit glæde og fællesskab.

Sang er godt, sang er sundt, syng syng året rundt

Udgangspunkt i børnene og det der allerede lykkes

Projektet møder de voksne der hvor de er, både fysisk og færdighedsmæssigt. Vi starter altid med udgangspunkt i det konkrete barn eller børnegruppe og med netop det, som den enkelte voksne allerede lykkes med. Derfra arbejder vi videre.

Det betyder, at vi undgår opbrud og usikkerhed i børnenes dagligdag. Vi arbejder både med kompetencer, en fælles kultur og forståelse og praktisk forankring i dagen, ugen og året. De voksne lærer selv at udvikle aktiviteter målrettet den konkrete børnegruppe, at gennemføre og evaluere pædagogisk og sangfagligt. Derfor slutter sangen ikke, når projektet slutter. Effekten kan være resten af de voksnes arbejdsliv og resten af børnenes liv.

Med Sangglad Mini vil vi bidrage til en god start på livet gennem sang og bevægelse

Hvad betyder det konkret for det enkelte dagtilbud?

  • Det er en forudsætning for at være med i Sangglad, at der er bred opbakning til ønsket om udvikling og certificering, herunder vilje og evne til at dedikere tid og økonomi til udvikling.
  • Dagtilbuddet indgår en udviklingsaftale med Sangens Hus for en periode på 1-2 år.
  • Institutionen skal indarbejde sangprofilen i sin vision/målsætning, i udviklingsplaner og pædagogiske metoder.

I en Sangglad vuggestue eller dagpleje synger alle hver dag. Det kan være før eller efter maden, ved puslebordet, i sandkassen eller på andre tidspunkter hvor børnene allerede er sammen om noget fælles.

Hvordan bliver man en Sangglad Mini vuggestue eller dagpleje?

En Sangglad dagpleje eller vuggestue er et dagtilbud, hvor det at synge sammen er en lige så naturlig del af hverdagen som at spise sine måltider og gå udenfor i den friske luft. Gennem et forløb der involverer hele personalegruppen eller dagplejegruppen etablerer man i løbet af 1-2 år en sangprofil, hvor sang er med til at understøtte det pædagogiske arbejde og er en fast del af hverdagens trygge rammer.

Sangglad Mini er let at gå til. En fast tilknyttet sangkonsulent kommer ud i vuggestuen eller dagplejen, og sammen finder de voksne ud af, hvad der fungerer bedst helt lokalt. Læringen sker på gulvet sammen med børnene. Sangglad Mini understøtter den pædagogiske hverdag og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

I skaber jeres egen Sangglad-profil

Udviklingen af din/jeres sangprofil begynder i tæt samarbejde med en af Sangens Hus’ sangkonsulenter, som er sanguddannet med speciale i jeres dagtilbuds aldersgruppe. Sammen med sangkonsulenten bliver I klar til at blive certificeret.

Sangglad Mini er lyden af flere børn, der blomstrer

Hvem er med?

Klik på kortet og se, hvilke børnehaver, vuggestuer og dagplejer der er med i Sangglad.

Vil du vide mere om, hvordan jeres vuggestue eller dagpleje kan blive Sangglad, kan du kontakte projektleder for Sangglad Mini:

Laura Flensted-Jensen – projektleder
Email: laura@sangenshus.dk 
Telefon: 30 57 30 41

Til forældre – skal dit barn i Sangglad vuggestue, dagpleje eller børnehave? 

Vil du gerne give dit barn en hverdag fuld af sang, har du allerede nu mulighed for at søge plads i en af landets over 100 Sangglad børnehaver. Frem til 2024 vil du også få mulighed for at søge plads i en af de 300 Sangglad dagplejer og 60 Sangglad vuggestuer.

Find Sangglad børnehaver, vuggestuer, dagplejer eller familiegrupper på kortet ovenfor.

Sangglad Mini er en udvidelse af projektet Sangglad. I august 2020 begynder de første Sangglad Mini forløb i dele af landet. Er din børnehave, vuggestue eller dagplejer ikke allerede en del af Sangglad, kan du som forælder opfordre til at tage del i projektet og være med til at etablere endnu bedre muligheder for mere sang for de yngste.

Kontakt

Laura Flensted-Jensen – projektleder
Email: laura@sangenshus.dk 
Telefon: 30 57 30 41

Inspiration

Her på siden deler vi inspiration og materiale med jer, der har lyst til at synge (mere) med jeres børn derhjemme. Gå til siden ‘Inspiration’ eller klik på de fire links nedenfor.

Når vi synger sammen, hører vi sammen