Bliv Sangglad institution eller dagpleje

KONTAKT:
Laura Flensted-Jensen
Projektleder for Sangglad
Telefon: 30 57 30 41
Email: laura@sangenshus.dk

Vi kan mærke det styrker barnets sproglige udvikling,
det udvikler de sociale kompetencer,
og det styrker i særdeleshed fællesskabet.
Kamilla Seerup
Daginstitutionsleder, Nordbakkens Børnehus

I mere end samlet 200 vuggestuer, dagplejetilbud og daginstitutioner landet over indgår sang hver dag som en væsentlig del af børnenes udvikling. I Sangglad handler det ikke om frasering, vibrato eller nodekendskab: Det handler om udvikling af sprog, sociale kompetencer, fællesskab, følelsesmæssig udvikling, kommunikation, tilknytning, trivsel, samt leg og læring over en bred kam via glæden ved sang.

Sangglad er både et udviklingsforløb for hele institutionen og et uddannelsesforløb for alle de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med. En sangkonsulent tilknyttes institutionen og bliver en del af både børnenes møde med sang og de professionelle voksnes udvikling, uden at der bliver trukket pædagogiske ressourcer ud af dagligdagen. Forløbene varierer mellem 1-2 år.

Det helt overordnede mål med Sangglad er, at sangen skal bidrage væsentligt til glade og kreative børneliv. Det er der forskningsmæssigt belæg for at den kan, når sang og det at synge sammen er en del af børnenes og de voksnes fælles hverdag.

Den styrkede pædagogiske læreplan
I Sangglad arbejder vi med læreplanstemaerne, som de er beskrevede i dagtilbudsloven og fokuserer på børnesyn, børnefællesskaber m.v.

Materialet i Sangglad er derfor udviklet, så det implementerer de seks læreplanstemaer og understøtter det indbyrdes samspil mellem temaerne og de tværgående kompetencer. Sangglad bliver på den måde et nyt redskab i den pædagogiske værktøjskasse til at arbejde med de lovbestemte læreplanstemaer. Indsatsen med de nye rutiner og færdigheder foregår sammen med børnene og en tilknyttet sangkonsulent i jeres vante rammer og med glæden ved sang som det bærende element.

Kontakt Laura, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan I kan blive Sangglad institution eller dagpleje.

KONTAKT:
Laura Flensted-Jensen
Projektleder for Sangglad
Telefon: 30 57 30 41
Email: laura@sangenshus.dk

 

Udtalelser fra Sangglade institutioner

Styrker barnets sproglige udvikling
”Vi har i Nordbakkens Børnehus brugt projekt Sangglad til, at skabe et fælles fundament i det pædagogiske arbejde i hele institutionen. Vi bruger det bl.a. til at skabe den daglige struktur og rutiner, og det er fællesnævneren gennem hele vores pædagogiske læreplan.

Vi kan mærke det styrker barnets sproglige udvikling, det udvikler de sociale kompetencer, og det styrker i særdeleshed fællesskabet.

Børnene møder hinanden i nye fællesskaber når de spontant synger i de ikke voksenstyrede aktiviteter.
Vi oplever, at børnene udvikler et andet sprog end talesproget gennem fagter og grimasser, som de lært gennem sangene.”

Kamilla Seerup
Daginstitutionsleder, Nordbakkens Børnehus

Flere pædagogiske værktøjer
”Det at blive certificeret sangprofil-institution har kvalificeret arbejdet med sang på Skalmejegården.
Vi har altid sunget meget på Skalmejegården og med certificeringen har personalet, på en både seriøs og sjov måde, fået flere pædagogiske værktøjer. Sang er med til at skabe og sætte lyd på stemninger. Det er skønt at være Sangglad institution 😊

Certificeringen til sangprofilinstitution har også været med til at understøtte alle børns deltagelse i fællesskabet.”

Rikke P. Brændgaard
Institutionsleder, Skalmejegården

Rød tråd i arbejdet med sang
”Vi har oplevet at forløbet har givet os et fælles fundament for sang og musik i hele vores institution, vi har fået mange nye medarbejdere undervejs og sangglad har været den røde tråd hver gang vi har modtaget nye. Vi har fået mange gode metoder som vi kan bruge i sang og musik aktiviteter med børnene og endelig et teoretisk grundlag at arbejde ud fra, da vi har fået en viden om hvordan man bedst synger med børn.”

Mette Løwenstein
Pædagogisk leder, DII Søskrænten