id="header_image"

Sang er en direkte vej til nærvær og fællesskab

Denne artikel har været bragt i 0-14 nr. 3-2021 om temaet: ”Læringsmiljøer – eksempler og ideer”. Hele nummeret består af 20 artikler og kan købes via www.paedagogiskforum.dk, eller mail bogbutik@paedagogiskforum.dk eller tlf. 86 18 78 88 (ml. 10 og 15).”

 

Sang øger trivsel og tilknytning for de allermindste.

Denne artikel har været bragt i ”Sundhedsplejersken- Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Nr. 04, oktober 2021”