Hvad er en Sangglad børnehave?

En Sangglad-certificeret børnehave er en børnehave hvor:

  • hele personalegruppen har opnået sangpædagogiske færdigheder og refleksionsevne
  • kvalificerede sangpædagogiske aktiviteter har en central plads i institutionens kultur og i arbejdet med at nå de pædagogiske mål.
  • man har sangpædagogiske samarbejder i lokalområdet – fx med sangkraftcentre, musikskoler, skoler, udøvende kunstnere eller institutioner, sådan at børnene møder sang som kunstnerisk og kulturel udtryksform i flere sammenhænge.

Sangglad er både et udviklingsforløb for hele institutionen og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med. Det helt overordnede mål med Sangglad er, at sangen skal bidrage væsentligt til glade og kreative børneliv. Det er der forskningsmæssigt belæg for at den kan, når sang og det at synge sammen er en del af børnenes og de voksnes fælles hverdag.

Med Sangglad vil vi bidrage væsentligt til glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.

Hvad betyder det konkret for det enkelte dagtilbud?

  • Det er en forudsætning for at være med i Sangglad, at der er bred opbakning til ønsket om udvikling og certificering, herunder vilje og evne til at dedikere tid og økonomi til udvikling.
  • Institutionen indgår en udviklingsaftale med Sangens Hus for en periode på minimum 3 år.
  • Institutionen skal indarbejde sangprofilen i sin vision/målsætning, i udviklingsplaner og pædagogiske metoder.

I en Sangglad børnehave synger alle hver dag. Det kan være til morgensamlingen, før eller efter maden eller på andre tidspunkter hvor børnene allerede er sammen om noget fælles.

FORLØBET

Hvordan bliver man en Sangglad daginstitution?

En Sangglad institution er en institution, hvor det at synge sammen er en lige så selvfølgelig og uundværlig del af hverdagen som at spise sine måltider og gå udenfor i den friske luft. Med andre ord har man etableret en sangkultur, som er en del af institutionens særkende og selvforståelse – man har en sangprofil.

At nå dertil kræver en udviklingsproces, som involverer hele personalegruppen og som foregår over flere år, så det nye kan nå at indlejre sig. Derfor starter et muligt Sangglad-forløb altid med en grundig afklaringsproces, hvor I når hele vejen rundt og undersøger, om Sangglad er noget for jer.

I skaber jeres egen Sangglad-profil

Udviklingen af institutionens sangprofil begynder i tæt samarbejde med en af Sangens Hus’ sangkonsulenter, som er sanguddannet med speciale i jeres dagtilbuds aldersgruppe. Efter cirka et års forløb med sangkonsulenten opnår daginstitutionen Sangglad-certifikat, og en stadigt større del af institutionens sangaktiviteter varetager jeres personale nu selv.

Det videre forløb er tilrettelagt, så I dels får integreret sangen yderligere i jeres pædagogiske arbejde med læreplanen, og dels bliver bevidste om netop jeres måde at være Sangglad daginstitution på. Og endelig kommer I til at etablere sang-samarbejder med andre i jeres lokalområde – måske en anden daginstitution, musikskolen, ældrecentret eller biblioteket?

Sang og det at synge knytter bånd

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan din børnehave kan blive Sangglad, kan du kontakte projektleder for Sangglad:

Lasse Skovgaard – projektleder
Mail: lsk@sangenshus.dk
Telefon: 30 57 30 41

Til forældre

Skal dit barn i Sangglad børnehave, vuggestue eller dagpleje? Vil du gerne give dit barn en hverdag fuld af sang, har du allerede nu mulighed for at søge plads i en af landets over 100 Sangglad børnehaver. Frem til 2024 vil du også få mulighed for at søge plads i en af de 50 Sangglad dagplejere, 3 Sangglad vuggestuer og 15 Sangglad vuggestuegrupper. Find Sangglad børnehaver, vuggestuer, dagplejere eller familiegrupper på kortet:

Sangglad Mini

Sangglad Mini er en udvidelse af projekt Sangglad. I august 2020 begynder de første Sangglad mini forløb i dele af landet. Er din børnehave, vuggestue eller dagplejer ikke allerede en del af Sangglad, kan du som forælder opfordre til at tage del i projektet og være med til at etablere endnu bedre muligheder for mere sang for de yngste.

Klik her og find kontaktoplysninger.

 

Inspiration

Her på siden deler vi inspiration og materiale med jer, der har lyst til at synge (mere) med jeres børn derhjemme. Gå til siden ‘Inspiration’ eller klik på de fire links nedenfor.

Når vi synger sammen, hører vi sammen