Sangglad er for daginstitutioner, som ønsker at give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag, og som har brug for sangfaglig opbakning for at udvikle og forankre en sangprofil.

Projektet Sangglad etablerer frem til 2020, med støtte fra Nordea-fonden, 100 certificerede Sangglad-daginstitutioner over hele landet. En Sangglad daginstitution er en institution, hvor personalet kan noget særligt med sang og hvor sang er en integreret del af hverdagen.

Sangglad er udviklet af Sangens Hus i samarbejde med konservatorieuddannede musikpædagoger og pædagoger med mange års erfaring fra arbejde med børn og sang.

Med Sangglad iværksætter Sangens Hus den hidtil største samlede indsats for sang på daginstitutionsområdet.

Sang kan noget særligt

Sang og musik er naturlige udtryksformer der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang og det at synge knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. At synge sammen åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.

Der er kort sagt et hav af gode grunde til at give børn masser af sang og sangglæde med i bagagen.

Ny stærk faglighed

Hvorfor certificere?
Indenfor læreplansområderne ’krop og bevægelse’ og ’naturen og naturfænomener’ har det gennem en årrække været muligt at certificere sig som dagtilbud. Tiltag som ‘Rend og Hop med Oliver’ og Grønt Flag-programmet har bidraget til en positiv bevægelse og større faglighed på deres områder.

Sang og musik komplementerer de to områder på fineste vis. Alligevel er der ikke tidligere taget initiativ til at udvikle en certificering af sangprofilbørnehaver, eller sat en målrettet bevægelse i gang for at styrke arbejdet med sang i danske dagtilbud. I de fleste daginstitutioner synger man med børnene, men det uudnyttede potentiale er stort og efterspørgslen efter værktøjer og faglig sparring er tilbagevendende. Det er baggrunden for Sangglad.

Sangglads vision er at bidrage væsentligt til glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.

Varig forandring

Daginstitutioner der vælger at være med i Sangglad har på forhånd besluttet sig for at de vil skabe en langtidsholdbar sangkultur. I samarbejde med en sangkonsulent fra Sangens Hus arbejder hele personalegruppen på at forankre ny viden og praksis, så man ved projektperiodens afslutning kan drive sin sangprofilinstitution videre ved egen kraft. Derfor bruger Sangglad sangkonsulenter, som foruden den sangpædagogiske faglighed har indsigt i daginstitutionernes virkelighed og arbejdet med de pædagogiske læreplaner, og som dermed er i stand til at give helhedsorienteret sparring til personalegruppen.