Hvordan bliver man en Sangglad daginstitution?

IKKE FLERE LEDIGE PLADSER. Der er i øjeblikket ikke flere ledige pladser i projektet. Ønsker I alligevel som institution at have sang som en central del af hverdagen, er I velkomne til at kontakte os og høre om mulighederne.

En Sangglad institution er en institution, hvor det at synge sammen er en lige så selvfølgelig og uundværlig del af hverdagen som at spise sine måltider og gå udenfor i den friske luft. Med andre ord har man etableret en sangkultur, som er en del af institutionens særkende og selvforståelse – man har en sangprofil.

At nå dertil kræver en udviklingsproces, som involverer hele personalegruppen og som foregår over flere år, så det nye kan nå at indlejre sig. Derfor starter et muligt Sangglad-forløb altid med en grundig afklaringsproces, hvor I når hele vejen rundt og undersøger, om Sangglad er noget for jer.

I skaber jeres egen Sangglad-profil

Udviklingen af institutionens sangprofil begynder i tæt samarbejde med en af Sangens Hus’ sangkonsulenter, som er sanguddannet med speciale i daginstitutionens aldersgruppe. Efter cirka et års forløb med sangkonsulenten opnår daginstitutionen Sangglad-certifikat, og en stadigt større del af institutionens sangaktiviteter varetager jeres personale nu selv.

Det videre forløb er tilrettelagt, så I dels får integreret sangen yderligere i jeres pædagogiske arbejde med læreplanerne, og dels bliver bevidste om netop jeres måde at være Sangglad daginstitution på. Og endelig kommer I til at etablere sang-samarbejder med andre i jeres lokalområde – måske en anden daginstitution, musikskolen, ældrecentret eller biblioteket?

Sang og det at synge knytter bånd

Hvad koster det?

Den samlede proces koster 60.000 kr. + moms. Beløbet inkluderer alle materialer og digitale værktøjer i projektet. Betalingen kan fordeles på 1-3 regnskabsår.

I får:

  • Sparring til udviklingsprocessen i hele jeres organisation – fra personalegruppe til ledelse og bestyrelse
  • Sangpædagogik og sangpædagogisk udvikling som en del af den daglige praksis.
  • En musikuddannet sangkonsulent med speciale i aldersgruppen 3-6 år, som indgår i institutionens hverdag i 180 – 360 timer, fordelt over 2 år. Timetallet fastsættes ud fra institutionens størrelse.

I bidrager med:

  • ledelses- og personaletimer til det organisatoriske udviklingsforløb og arbejdet i styregruppen
  • to årlige besøg af sangkonsulenten fra projektets 3. år.
  • deltagelse i evaluerende spørgeundersøgelse ved Nationalt Center for Skoleforskning (DPU).