For daginstitutioner

Hvad er en Sangglad-daginstitution?

En Sangglad-certificeret institution er en institution hvor:

  • hele personalegruppen har opnået sangpædagogiske færdigheder og refleksionsevne
  • kvalificerede sangpædagogiske aktiviteter har en central plads i institutionens kultur og i arbejdet med at nå de pædagogiske mål.
  • man har sangpædagogiske samarbejder i lokalområdet – fx med sangkraftcentre, musikskoler, skoler, udøvende kunstnere eller institutioner, sådan at børnene møder sang som kunstnerisk og kulturel udtryksform i flere sammenhænge.

Sangglad er både et udviklingsforløb for hele institutionen og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med. Det helt overordnede mål med Sangglad er, at sangen skal bidrage væsentligt til glade og kreative børneliv. Det er der forskningsmæssigt belæg for at den kan, når sang og det at synge sammen er en del af børnenes og de voksnes fælles hverdag.

 

Projekt Sangglads vision er at bidrage væsentligt til glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.

Hvad betyder det konkret for den enkelte institution?

  • Det er en forudsætning for at være med i Sangglad, at der er bred opbakning til ønsket om udvikling og certificering, herunder vilje og evne til at dedikere tid og økonomi til udvikling.
  • Institutionen indgår en udviklingsaftale med Sangens Hus for en periode på minimum 3 år.
  • Institutionen skal indarbejde sangprofilen i sin vision/målsætning, i udviklingsplaner og pædagogiske metoder.

I en Sangglad institution synger alle hver dag. Det kan være til morgensamlingen, før eller efter maden eller på andre tidspunkter hvor børnene allerede er sammen om noget fælles.