"Sang er en gave, vi kan give til alle børn"

Velkommen til Sangglad

Sangglad er et nyt projekt fra Sangens Hus, støttet af Nordea-fonden. Med Sangglad bliver 100 daginstitutioner over hele landet certificerede sang-institutioner – klædt på til at give sang og sangglæde en helt central plads i børns dagligdag.

Sangglad tilbyder institutioner med børn i alderen 2,9 – 6 år et langt, intensivt og praksisnært udviklingsforløb, hvor hver institution i tæt samarbejde med en af projektets dygtige sangkonsulenter opbygger en stærk og langtidsholdbar sangkultur.

Sangglad er netop i august 2016 startet op som pilotprojekt i syv udvalgte daginstitutioner, og allerede i begyndelsen af 2017 udvælges de daginstitutioner, som kommer med i projektets første større runde med start i august 2017.

Her på sangglad.dk lancerer vi i februar 2017 en udbygget hjemmeside for projektet, hvor pædagoger, forældre og andre interesserede vil kunne læse mere, følge projektet og finde inspiration til meget mere sang – både i daginstitutioner og i børnefamilier.

Indtil da henviser vi til projektets side hos Sangens Hus

Samt til projektleder Thomas Späth som kan kontaktes på telefon 91 53 61 67 eller på mail